Proiect Comunicăm în parteneriat-Fundația Vodafone România si Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Proiect Comunicăm în parteneriat
Finanțat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Vodafone România

Proiectul axează pe facilitarea accesului la educație pentru elevii defavorizați social, economic sau fizic din zona orașului Ineu, județul Arad. Există în prezent o proporție ridicată de elevi aflați în risc de abandon școlar. În localitatea Mocrea, aparținătoare orașului Ineu, precum și în zona marginală a orașului, s-au depistat numeroase cazuri de copii aflați în imposibilitatea de a urma o educație de calitate. În fiecare an s-au raportat la Inspectoratul Școlar Județean peste 20 cazuri de abandon școlar.
Nivelul de ducație al părinților este scăzut, la fel și resursele materiale de care dispun. Acest lucru îi determină să nu pună un mare accent pe educația copiilor.
Un alt fenomen existent în zonă este cel datorat culturii minorității rome, cultură care nu are ca valoare principală educația școlară a copiilor. Un mare număr de tineri abandonează de timpuriu învățământul obligatoriu. De cele mai multe ori, acești tineri se reîntorc în sistem, prin urmarea unor programe de tip a doua șansă. Acest lucru demonstrează faptul că există totuși un interes din partea acestora în finalizarea învățământului.
Scopul proiectului ,,Comunicăm în parteneriat” constă în reducerea fenomenului absenteismului și abandonului școlar prin oferirea unui suport complex din partea partenerilor proiectului.
În prezent se desfășoară următoarele activități:
1. Program educațional complementar: meditații/ajutor în efectuarea temelor pentru 20 elevi de etnie romă și 30 de elevi cu dizabilități (grup țintă: 50 elevi)
2. Consiliere și orientare școlară pentru grupul țintă și pentru părinții sau tutorii copiilor (50 de elevi și minimum 80 de părinți sau tutori)
3. Campanie de informare în vederea creșterii participării la educație – realizarea unui pliant cu activitățile proiectului
4. Bursă pentru rechizite

Suma primită de la Fundația Bethany/Fundatia Vodafone este de 32 300 lei iar contributia proprie este de 3 700 lei.

Posted in Concursuri | Leave a comment

EU – Project “Pictures at an exhibition – Europe 2016” November 2016

Poza intrare Oberhof

Ca în fiecare an  la acest proiect au participat elevi de la școala noastră împreună cu tineri  din diferite  țări europene. EU – Project “Pictures at an exhibition – Europe 2016” s-a desfășurat la centru de vacanță “AWO SANO”.  Au participat tineri și adulti din 6 țări  pentru a se cunoaște mai bine, pentru a schimba opinii și informații referitoare la  culturile lor și de a trăii  împreuna diverse experiențe. Au fost prezenți 50 de tineri din 6 țări: Romania, Ucraina, Belarus, Rusia, Ungaria și Germania. În cadru proiectului au avut loc cursuri și workshop-uri, referitoare la politica refugiaților și activități de timp liber.

La finalul proiectului pe lângă experiența acumulată  participanți au primit  un certificat  de participare la proiect.

Filmul de prezentare a proiectului făcut de echipa României.

Stop Motion

Posted in Concursuri | Leave a comment

InfoEducație 2016 Online

Incepând cu 16 mai s-a lansat InfoEducație online la care participă lucrări realizate de echipe mixte, fete-băieți. Locurile I participă gratuit la InfoEducație 2016(1-6 august). Locurile 2,3 primesc premii UPIR. Toți participanții validați de juriu cu lucrări eleigibile vor primi diplome din partea Uniunii Profesorilor de Informatica din Romania.
Inscrierile sunt permise până la data de 25 mai. Jurizarea se va face între 26 mai și 5 iunie.

Lucrarea SUPA-Sistem unic de poziționare automată pentru CNC (vezi SUPA) prezentată de echipa formată din elevii:

  • Sebastian Eusebiu NAGY (Liceul ”Mihai Viteazul” Ineu)
  • Natașa MICULAICIUC (Liceul Tehnologic ”Sava Brancovici” Ineu)

Profesor coordonator: Marius CRAINIC

a participat la concursul Infoeducație 2016 Online obținând locul I (90 pct) la secțiunea roboți, (Vezi Rezultate) obținând astfel calificarea la etaja națională de la Gălăciuc (jud. Vrancea).

Despre Infoeducație

Organizat din 1994, este dedicat elevilor cu aptitudini, înclinații și interes pentru crearea aplicațiilor informatice, atât de la profilul informatică cât și de la alte profile. Concursul se desfășoară în patru etape: pe unitatea școlară, locală, județeană și națională. Etapa națională se desfășoară în tabăra Galaciuc, județul Vrancea.

Concursul se desfășoară pe 5 categorii:

WEB
ROBOȚI
MULTIMEDIA
SOFTWARE EDUCAȚIONAL
SOFTWARE UTILITAR

Participare la concurs

La fiecare etapă vor fi prezentate lucrări realizate de către elevi, indiferent de anul de studiu (clasele IX – XII). Participarea la etapele ulterioare este hotărâtă de clasamentele etapelor anterioare.

În etapa finală există și un concurs open, pe echipe, pe parcursul a 24 de ore. Concursul constă în realizarea unei lucrări pe o temă dată. Lucrarea va îmbina elemente de proiectare, programare și design.

Pe întreaga durată a taberei se vor organiza și sesiuni de comunicare pe teme de inginerie software.

Toate mijloacele IT sunt oferite de Colegiul Național Unirea, comunitatea Tulnici și Liceul Vidra.

Condiții de participare

Fiecare județ doritor poate participa cu maximum5 elevi și un profesor însoțitor, în următoarele condiții:

  • minim trei lucrări
  • cerinte hardware și software rezonabile

Regulamentul concursului poate fi accesat aici, iar criteriile de aplicare a regulamentului sunt disponibile aici.

Mai multe detalii aici.

Posted in Concursuri | Leave a comment

INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION 2016

      Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică din cadrul Universităţii PolitehnicaTimişoara a orgazinat Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” (ediţia a 6-a),  în data de 14 mai 2016, la sediul facultăţii, Bv. Vasile Pârvan nr. 2, Timişoara. În cadrul eveniment “Politehnica Timisoara – Un pas spre viitorul tău”.

La eveniment “Politehnica Timisoara – Un pas spre viitorul tău” au participat elevi din 3 țări (România, Serbia, Republica Moldova) și 17 județe ale României.

DSC_0511

Ediţia a şasea a Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” este un eveniment important, care oferă o ocazie excepţională elevilor de liceu şi profesorilor coordonatori ai acestora, de a prezenta lucrări cu tema: „Idei şi soluţii privind tratarea/rezolvarea unor probleme tehnice, în domeniul echipamentelor electrice, electronice şi electroenergetice”.

Concursul Profesional de Idei „INTELLIGENT ELECTRICITY GENERATION” a reunit elevi, profesori de fizica şi de specialitate din licee, reprezentanţi ai inspectoratelor şcolare, profesori din cadrul Facultăţii de Electrotehnică şi Electroenergetică şi reprezentanţi ai sponsorilor concursului.

Principalele subiecte propuse, au fost:

1. Automatizări în domeniul aparaturii casnice (reglare de temperatură, intensitate luminoasă, acţionări electrice diverse etc.);
2. Case inteligente (controlul prin sisteme programabile/calculator a diverselor echipamente rezidenţiale);
3. Producerea energiei electrice cu ajutorul surselor alternative (solară, eoliană etc.);
4. Alimentarea unor consumatori de energie electrică de la surse alternative ;
5. Roboţi pentru aplicaţii diverse (roboţi « spion » coordonaţi prin calculator, cu posibilitatea transmiterii de informaţii din teren, roboţi casnici etc.);
6. Vehicule acţionate electric;
7. Iluminat electric.

Elevii liceului nostru au făcut echipă cu elevi de la Liceul ”Mihai Viteazul” Ineu, cu urmatoarele lucrări:

  • SUPA-Sistem unic de poziționare automată pentru CNC

Elevi:
Sebastian Eusebiu NAGY
Andreea-Nicoleta JOLDEȘ
Darius Ionuț VIDICAN

  •       Controlul automat al unui quadcopter cu o mănușă inteligentă

Echipa:
Robert PREDA;
Robert Denis POPA;
Ioan VENȚEL;

DSC_0578DSC_0551

  •     Profesori coordonatori Marius CRAINIC și Eugen ANDRA

DSC_0575  DSC_0558

Echipa ”Controlul automat al unui quadcopter cu o mănușă inteligentă” a obținut locul III.

ventel2  ventel1Scan2 Scan20001

 

 

Posted in Concursuri | Leave a comment

Broșură admitere 2016-2017

http://savabrancovici.ro/wp/index.php/elevi/

Posted in Concursuri | Leave a comment

Tehnician electronist – creatorul secolului XXI

Electroniștii efectuează cercetări, proiectează și coordonează direct activitatea de construire, funcționare, întreținere și reparare a sistemelor electrice, studiază și oferă consultanță cu privire la aspectele tehnologice ale materialelor, produselor și proceselor ingineriei electronice.

 

Posted in Concursuri | Leave a comment

Cursuri de Karate

KYOKUSHIN KARATE, cea  mai puternică școală de arte marțiale din lume are acum deschisă o secție și în Ineu la școala noastră.

Antrenor: prof. ing. Teofil Câmpian, atestat de  INSTITUTUL HONBU din Japonia;

Cursurile se desfășoară  la sala de sport a școlii noastre dupa următorul grafic:

Marti: 15.00-17.00

Joi: 18.00-20.00

Pentru înscriere și alte detalii, informații la tel. 0756089481- Câmpian Teofil

12804382_963077603772377_1720289046_n 12788286_963077477105723_150930165_n

12736169_963077563772381_209586638_n12825388_963078547105616_1407305694_n

Posted in Activităţi extrascolare | Leave a comment

Ofertă educațională 2016-2017

Pliant 2016-2017

“Meseria este brățară de aur”

            Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu este o instituție de învățământ pentru copii și adulți,cu forme de organizare diverse, care întrunește condițiile unui campus școlar incluziv. Resursa umană pregătită prin programe de formare specifice și cea materială organizată prin proiecte, sunt de nivel European. Cabinetele, laboratoarele și atelierele sunt dotate corespunzător pentru fiecare specializare. Prin planul de școlarizare asigură calificarea la nivel liceal,profesional, și postliceal. Școala noastră este implicată în proiecte europene si parteneriate cu intreprinderi din România și Germania pentru o integrare post-școlară

Servicii oferite: Internat, cantină, asistență psihopedagogică.

Activități extrașcolare:
Școala noastră organizează activităţi cultural artistice cu ocazia unor evenimente interne, la nivel naţional şi chiar internaţional (ziua şcolii, balul bobocilor, zilele Ineului, diverse sărbători naţionale şi internaţionale. Aici liceul este reprezentat prin Corul şcolii, echipa de dansuri, majorete, expoziţii de colaje etc..Activităţi extraşcolare desfăşurate în fiecare săptămână pe diverse cercuri: Ansambluri sportive pentru toate ramurile de sport cerute de copii: fotbal, volei, baschet, handbal, sah, atletism,pictură, cor, sculptură, dansuri etc.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Clasa a V-a
Profil: Sportiv
Specializarea: Fotbal- 18 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Electric-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:
Tehnician electrician electronist auto
Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază
Turism si alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:Tehnician în turism

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL
(Dupa absovirea școlii profesionale)
CLASA a XI-a
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Mecanică -1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații

CLASA a IX – a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil: Tehnic
Domeniul : Construcţii, instalaţii şi lucrări Publice-1 clasă 28 locuri
Calificare profesionala: -Zidar-pietrar-tencuitor- 14 locuri
-Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze- 14 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanică-1 clasă 28 elevi
Calificare profesionala:Lacatuș mecanic prestări servicii – 14 locuri
-Sudor – 14 locuri
Profil: Servicii
Domeniul :Turism și alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificare profesionala: Ospătar, (chelner) vânzător în unități de alimentație
Profil: Tehnic
Domeniul : Industrie textilă și pielărie – 1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Confecționer produse textile

ÎNVĂŢĂMÂNT  DE TIP “A DOUA ȘANSĂ”

Anul I- 1 clasa 12 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Profil: Tehnic
Domeniul : Construcţii, instalaţii şi lucrări Publice -1 clasă 12 locuri
Calificare profesionala: -Zidar-pietrar-tencuitor- 12 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul : Fabricarea produselor din lemn
Calificare profesionala: -Tâmplar universal- 12 locuri
ŞCOALĂ DE MAIŞTRI
Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanic
Calificare profesionala: -Maistru mecanic- 28 locuri

Posted in Ofertă educațională | Leave a comment

Programul „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”

În perioada 18.04.2015-22.04.2016 se desfășoară Programul numit „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” dedicat activităţilor educative extracurriculare și extraşcolare. În perioada alocată acestui program nu se organizează cursuri conform orarului obişnuit, orarul pentru această săptămâna fiind următorul:

Program Şcoala altfel 2016

Posted in Activităţi extrascolare | Leave a comment

Proiectul Internationala “Oberhof goes International”

Ca in fiecare an  la acest proiect au participat elevi de la scoala noastra impreuna cu tineri  din diferite  tari europene. “Oberhof goes international”  s-a defasurat la centru de vacanta “AWO SANO”.  Au participat tineri si adulti din 4 tari  pentru a se cunoaste mai bine, pentru a schimba opinii si informatii referitoare la  culturile lor si de a traii  impreuna diverse experiente. Au fost prezenti 35 de tineri din 4 tari: Romania, Slovacia, Ungaria si Germania. Ei  au avut intre 16-27 de ani. In cadru proiectului au avut loc cursuri si workshop-uri, un curs de graffiti  un workshop de teatru si activitati de timp liber.

La finalul proiectului pe langa experienta acumulata  participanti au primit  un certificat  de participare la proiect.

DSCN0885DSCN0761

Posted in Proiecte | Leave a comment