Admitere Învățământ sportiv clasa a IX-a

Organizarea si desfașurarea admiterii in clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu, pentru anul școlar 2023-2024

Structura claselor sportive pentru anul școlar 2023-2024 la  Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu:

 • 1 clasă cu specializarea fotbal/tenis                    (fete/băieți)                     24 locuri

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA PROBELE DE APTITUDINI IN VEDEREA ADMITERII IN CLASA A IX-A

 • cerere tip de înscriere
 • copie de pe cartea de identitate a elevului
 • copie de pe certificatul de naştere al elevului
 • anexa la fişa de înscriere pentru participare la probele de aptitudini (se obține de la şcoala de provenienţă)
 • adeverinţa de la medic cu menţiunea “SE ELIBEREAZĂ PENTRU ÎNSCRIERE LA LICEU “, eliberată cu maxim 10 zile lucrătoare înaintea înscrierii.
 • declaraţie pe proprie răspundere din care să reiasă că nu este legitimat la un alt club sportiv  declarația este disponibilă pe site și la secretariatul liceului
 • acord de transfer (în cazul în care este legitimat la un alt club sportiv)

CALENDARUL ADMITERII ÎN CLASA A IX-A  PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024

FOARTE IMPORTANT!!!    GRAFICUL ACȚIUNILOR ÎN VEDEREA ADMITERII

ETAPA I:

 • 10-12 mai 2023: eliberarea, de către şcoala de provenienţă, a anexelor la fişele de înscriere pentru elevii care doresc sa participe la probe de aptitudini
 • 15-16 mai 2023: înscrierea pentru probele de aptitudini, între orele 8 și 15
 • 19  mai 2023: desfăşurarea probelor de aptitudini
 • 22 mai 2023: afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
 • 15 iunie 2023: actualizarea listei candidaţilor admişi la probele de aptitudini (după încheierea situaţiei la învăţătură) prin eliminarea candidaților corigenți sau repetenți
 • 4-5 iulie 2023: candidaţii admişi la probele de aptitudini depun la secretariatul liceului FIŞA DE ÎNSCRIERE în original pentru calcularea mediei de admitere în clasele sportive.
 • 5 iulie 2023: AFIŞAREA LISTEI CANDIDAŢILOR ADMIŞI IN CLASELE PENTRU CARE S-AU SUSŢINUT PROBE DE APTITUDINI
 • 6 iulie 2023: ridicarea anexei la fişele de înscriere de către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut probe de aptitudini
 • 20 iulie – 25 iulie 2023: depunerea dosarelor de înscriere în clasa a IX-a pentru elevii admişi în clasele sportive.

DESFĂŞURAREA PROBELOR DE APTITUDINI

LA LICEUL Tehnologic Sava Brancovici Ineu          19.05.2023, ora 9.00

Fisa de  de apritudini descarca aici –2_Anexa-la-Fisa_Admitere_2022_aptitudini

Cerere de inscriere descarca aici- Cerere-inscriere-teste-aptitudini

Ordin privin inscrierea in clasa a IX-a OME_5243_2022_admitere_liceu_2023-2024-cu-Anexe-1

This entry was posted in Invatamant sportiv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *