Organizare

Echipa Managerială

     Director,                                                                                              Director adj.

Prof. Nicodin Ioan                                                                                   Zdrențan Mihăiță

Graficul CA  si CP pe semnestrul  I an scolar 2018-2019, Organigrama 2018 -2019

Grafic CA sem.1 2018-2019

organigrama 2018-2019

Plan managerial 2018-2019

Plan managerial sem I 2018-2019

Plan managerial sem.II 2018-2019

Plan de imbunatatire activitate didactica 2018-2019

plan îmbunătăţire activitate didactică

Transparenta venituri salariale la 31.03.2018

Transparenta veniturilor salariale la 30.09.2017

Graficul CA  si CP pe semnestrul  I an scolar 2017-2018

Grafic CA semestrul I 2017-2018

CONSILII PROFESORALE

Plan managerial 2017-2018

plan managerial 2017-2018

Regulamentul de ordine interioara (ROI)

Regulament ordine interioara LTSBI- 2015-2016

ORGANIGRAMA

Organigrama 2017-2018

RAEI 2017-2018

RAEI 2017-2018

Declaratii avere 2018

Nicodin Ioan-Declaratie avere

Zdrentan Mihaita-declaratie avere

Radac Cornelia-Declaratie avere

Meszaros Elena-declaratie avere

Declaratie avere 2017

Nicodin Ioan-Declaratie avere

Zdrentan Mihaita-declaratie avere

Radac Cornelia-Declaratie avere

Declaratii de avere 2016

Nicodin Ioan-Director-Declaratie avere

Zdrentan Mihaita- Director adjunct-Declaratie avere

Radac Cornelia- Contabil sef-Declaratie avere