Examene

Bacalaureat 2019

2019-bacalaureat_calendar 

Calendar admitere 2019

ORDIN Nr.5031/2018 din 4 septembrie 2018 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2019 – 2020

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de de organizare si desfasurare a admiterii , aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.068/2016

ORDIN 5031_4092018_Admitere invatamant profesional 2019