Ofertă școlarizare an școlar 2024-2025

“Meseria este brățară de aur”

            Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu este o instituție de învățământ pentru copii și adulți,cu forme de organizare diverse, care întrunește condițiile unui campus școlar incluziv. Resursa umană pregătită prin programe de formare specifice și cea materială organizată prin proiecte, sunt de nivel European. Cabinetele, laboratoarele și atelierele sunt dotate corespunzător pentru fiecare specializare. Prin planul de școlarizare asigură calificarea la nivel liceal,profesional, și postliceal. Școala noastră este implicată în proiecte europene si parteneriate cu intreprinderi din România și Germania pentru o integrare post-școlară

Servicii oferite: Internat, cantină, asistență psihopedagogică.

Activități extrașcolare:
Școala noastră organizează activităţi cultural artistice cu ocazia unor evenimente interne, la nivel naţional şi chiar internaţional (ziua şcolii, balul bobocilor, zilele Ineului, diverse sărbători naţionale şi internaţionale. Aici liceul este reprezentat prin Corul şcolii, echipa de dansuri, majorete, expoziţii de colaje etc..Activităţi extraşcolare desfăşurate în fiecare săptămână pe diverse cercuri: Ansambluri sportive pentru toate ramurile de sport cerute de copii: fotbal, volei, baschet, handbal, sah, atletism,pictură, cor, sculptură, dansuri etc.

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

CLASA  A IX-A

Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază:
Turism si alimentație-1 clasă 24 locuri
Calificarea profesională:Tehnician în turism

Profil: Constructii si lucrari publice
Domeniul pregătirii de bază:
Constructii si lucrari publice-1 clasă 24 locuri
Calificarea profesională:Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

Profil: Sportiv
Domeniul pregătirii de bază:
Sportiv-1 clasă 24 locuri
Calificarea profesională: Instructor sportiv fotbal/tenis

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL

CLASA a IX-a
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Constructii si lucrari publice-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician desenator pentru constructii si instalatii

CLASA a XI-a

Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Turism și alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician în turism

Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază
Mecanica-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician  mecanic pentru intretinere si reparatii-1 clasa 28 locururi

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanică-1 clase 24 elevi
Calificare profesionala:Lacatuș mecanic prestări servicii – 12 locuri
-Mecanic auto – 12 locuri

Profil: Servicii

Domeniul :Turism și alimentație-1 clasă 24 locuri
Calificare profesionala: Ospătar, (chelner) vânzător în unități de alimentație-12 locuri

                                                  Lucrator hotelier-12 locuri

Profil: Comert

Domeniul : Comert-1 clasă 24 locuri

Calificare profesionala: -Comerciant vanzator- 24 locuri

Profil: Electric

Domeniul : Electric-1 clasă 24 locuri

Calificare profesionala: -Electrician exploatare joasa tensiune 24 locuri

 

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL PROFIL SPORTIV

Clasa a V-a Specializare Fotbal-1 grupă 10 elevi

Tenis- 1 grupă 10 elevi

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Domeniul : Alimentatie publica
Calificare profesionala: -Ospatar chelner vanzator in unitati de alimentatie- 12 locuri