Oferta scolarizare an scolar 2019-2020

“Meseria este brățară de aur”

            Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu este o instituție de învățământ pentru copii și adulți,cu forme de organizare diverse, care întrunește condițiile unui campus școlar incluziv. Resursa umană pregătită prin programe de formare specifice și cea materială organizată prin proiecte, sunt de nivel European. Cabinetele, laboratoarele și atelierele sunt dotate corespunzător pentru fiecare specializare. Prin planul de școlarizare asigură calificarea la nivel liceal,profesional, și postliceal. Școala noastră este implicată în proiecte europene si parteneriate cu intreprinderi din România și Germania pentru o integrare post-școlară

Servicii oferite: Internat, cantină, asistență psihopedagogică.

Activități extrașcolare:
Școala noastră organizează activităţi cultural artistice cu ocazia unor evenimente interne, la nivel naţional şi chiar internaţional (ziua şcolii, balul bobocilor, zilele Ineului, diverse sărbători naţionale şi internaţionale. Aici liceul este reprezentat prin Corul şcolii, echipa de dansuri, majorete, expoziţii de colaje etc..Activităţi extraşcolare desfăşurate în fiecare săptămână pe diverse cercuri: Ansambluri sportive pentru toate ramurile de sport cerute de copii: fotbal, volei, baschet, handbal, sah, atletism,pictură, cor, sculptură, dansuri etc.

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Electric-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:
Tehnician electrician electronist auto
Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază
Turism si alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:Tehnician în turism

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL
(Dupa absovirea școlii profesionale)
CLASA a XI-a
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Mecanica-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru intreținere și reparație

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanică-1 clasă 28 elevi
Calificare profesionala:Lacatuș mecanic prestări servicii – 14 locuri
-Mecanic auto – 14 locuri

Profil: Servicii

Domeniul :Turism și alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificare profesionala: Ospătar, (chelner) vânzător în unități de alimentație-14 locuri

                                            Lucrator hotelier-14 locuri

Domeniul : Comerț-1 clasă 28 locuri

Calificare profesionala: -Comerciant vanzător- 28 locuri

Domeniul : Constructii instalatii si lucrari publice -1 clasă 28 locuri

Calificare profesionala: -Zidar pietrar tencuitor- 28 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL PROFIL SPORTIV

Clasa a V-a Specializare Fotbal-1 clasă 18 elevi

 A doua șansă-înv. primar (clasele I-IV)

Anul I – 1 clasa 12 elevi

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Domeniul : Construcții și lucrari publice
Calificare profesionala: -Zidar pietrar tencuitor- 12 locuri