Misiune

Liceul Tehnologic “Sava Brancovici” Ineu are menirea de a asigura servicii educative de calitate în domeniul tehnic, copiilor și adulților, cu deficiențe sau nu ,din centrul geografic al judetului Arad/bazinul Crișului Alb.
Deoarece domeniul profesioanal este accesibil copiilor cu deficiențe, iar educația de tip incluziv și-a demonstrat de mult beneficiile ,prin incluziune școlara se va realiza și integrarea și reintegrarea educativa preprofesională a unor copii care au sau au avut dificultați în învătământul public.
Pentru a elimina pe căt posibil apariția unor cazuri de inadaptare ,abandon sau dificultate în învățământul public ,prin centrul de resurse se va realiza sprijinul calificat de calitate ;
Pentru a sprijini integrarea post educativa/instructivă ,prin structurile post-profesionale și parteneriatele existente se va realiza continuarea educației și integrarea societala .
Prin educație de calitate se asigură capacitatea de exprimare sociala. Prin meserie se asigură existența.Prin incluziune se asigură egalitatea șanselor și se elimină discriminarea. Prin continuitatea asistenței educative și integrative se asigură dreptul la integrare și o viată decentă a copiilor și tinerilor din bazinul Crișului Alb