Ofertă educațională 2016-2017

Pliant 2016-2017

“Meseria este brățară de aur”

            Liceul Tehnologic Sava Brancovici Ineu este o instituție de învățământ pentru copii și adulți,cu forme de organizare diverse, care întrunește condițiile unui campus școlar incluziv. Resursa umană pregătită prin programe de formare specifice și cea materială organizată prin proiecte, sunt de nivel European. Cabinetele, laboratoarele și atelierele sunt dotate corespunzător pentru fiecare specializare. Prin planul de școlarizare asigură calificarea la nivel liceal,profesional, și postliceal. Școala noastră este implicată în proiecte europene si parteneriate cu intreprinderi din România și Germania pentru o integrare post-școlară

Servicii oferite: Internat, cantină, asistență psihopedagogică.

Activități extrașcolare:
Școala noastră organizează activităţi cultural artistice cu ocazia unor evenimente interne, la nivel naţional şi chiar internaţional (ziua şcolii, balul bobocilor, zilele Ineului, diverse sărbători naţionale şi internaţionale. Aici liceul este reprezentat prin Corul şcolii, echipa de dansuri, majorete, expoziţii de colaje etc..Activităţi extraşcolare desfăşurate în fiecare săptămână pe diverse cercuri: Ansambluri sportive pentru toate ramurile de sport cerute de copii: fotbal, volei, baschet, handbal, sah, atletism,pictură, cor, sculptură, dansuri etc.

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL
Clasa a V-a
Profil: Sportiv
Specializarea: Fotbal- 18 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Electric-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:
Tehnician electrician electronist auto
Profil: Servicii
Domeniul pregătirii de bază
Turism si alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională:Tehnician în turism

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL SERAL
(Dupa absovirea școlii profesionale)
CLASA a XI-a
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază
Mecanică -1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații

CLASA a IX – a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Profil: Tehnic
Domeniul : Construcţii, instalaţii şi lucrări Publice-1 clasă 28 locuri
Calificare profesionala: -Zidar-pietrar-tencuitor- 14 locuri
-Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze- 14 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanică-1 clasă 28 elevi
Calificare profesionala:Lacatuș mecanic prestări servicii – 14 locuri
-Sudor – 14 locuri
Profil: Servicii
Domeniul :Turism și alimentație-1 clasă 28 locuri
Calificare profesionala: Ospătar, (chelner) vânzător în unități de alimentație
Profil: Tehnic
Domeniul : Industrie textilă și pielărie – 1 clasă 28 locuri
Calificarea profesională: Confecționer produse textile

ÎNVĂŢĂMÂNT  DE TIP “A DOUA ȘANSĂ”

Anul I- 1 clasa 12 locuri

ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL
Profil: Tehnic
Domeniul : Construcţii, instalaţii şi lucrări Publice -1 clasă 12 locuri
Calificare profesionala: -Zidar-pietrar-tencuitor- 12 locuri
Profil: Tehnic
Domeniul : Fabricarea produselor din lemn
Calificare profesionala: -Tâmplar universal- 12 locuri
ŞCOALĂ DE MAIŞTRI
Profil: Tehnic
Domeniul : Mecanic
Calificare profesionala: -Maistru mecanic- 28 locuri

This entry was posted in Ofertă educațională. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *