Proiect Comunicăm în parteneriat-Fundația Vodafone România si Fundatia Serviciilor Sociale Bethany

Proiect Comunicăm în parteneriat
Finanțat de Fundatia Serviciilor Sociale Bethany
Fundația Vodafone România

Proiectul axează pe facilitarea accesului la educație pentru elevii defavorizați social, economic sau fizic din zona orașului Ineu, județul Arad. Există în prezent o proporție ridicată de elevi aflați în risc de abandon școlar. În localitatea Mocrea, aparținătoare orașului Ineu, precum și în zona marginală a orașului, s-au depistat numeroase cazuri de copii aflați în imposibilitatea de a urma o educație de calitate. În fiecare an s-au raportat la Inspectoratul Școlar Județean peste 20 cazuri de abandon școlar.
Nivelul de ducație al părinților este scăzut, la fel și resursele materiale de care dispun. Acest lucru îi determină să nu pună un mare accent pe educația copiilor.
Un alt fenomen existent în zonă este cel datorat culturii minorității rome, cultură care nu are ca valoare principală educația școlară a copiilor. Un mare număr de tineri abandonează de timpuriu învățământul obligatoriu. De cele mai multe ori, acești tineri se reîntorc în sistem, prin urmarea unor programe de tip a doua șansă. Acest lucru demonstrează faptul că există totuși un interes din partea acestora în finalizarea învățământului.
Scopul proiectului ,,Comunicăm în parteneriat” constă în reducerea fenomenului absenteismului și abandonului școlar prin oferirea unui suport complex din partea partenerilor proiectului.
În prezent se desfășoară următoarele activități:
1. Program educațional complementar: meditații/ajutor în efectuarea temelor pentru 20 elevi de etnie romă și 30 de elevi cu dizabilități (grup țintă: 50 elevi)
2. Consiliere și orientare școlară pentru grupul țintă și pentru părinții sau tutorii copiilor (50 de elevi și minimum 80 de părinți sau tutori)
3. Campanie de informare în vederea creșterii participării la educație – realizarea unui pliant cu activitățile proiectului
4. Bursă pentru rechizite

Suma primită de la Fundația Bethany/Fundatia Vodafone este de 32 300 lei iar contributia proprie este de 3 700 lei.

This entry was posted in Concursuri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *