Programul Euro 200

Conform adresei M.E.C. Nr. 355/DGI/28.02.2020, Programul „EURO 200″ pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2020.

Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenții învătământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 250 lei pe membru de familie, conform HG nr. 297/03.05.2018 pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării calculatoarelor, aprobată prin HG nr. 1294/2004 , publicată in Monitorul Oficial nr. 408/ 14.05.2018.

Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.

Pentru obținerea ajutorului aferent achiziționării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instițutia de învătământ la care este înscris elevul/studentul.

La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepția: alocaâiei de stat, alocației familiale complementare şi a alocației de susținere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselar sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligații.

Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației şi Cercetării, conform legislației în vigoare.

DEPUNEREA CERERILOR (*doar cererile se transmit prin poștă, email sau orice formă de
mesagerie, gen whatsapp sau messenger către diriginte sau secretariatul școlii !!!
trebuiesc înregistrate; celelalte documente pot fi preluate din dosarele existente în școală)
( termen FINAL 17 aprilie)
b)verifică existenţa tuturor documentelor necesare prevăzute de prezentele norme
metodologice şi certifică conformitatea copiilor cu documentele în original;
c)înregistrează dosarele cuprinzând cererile şi documentele care dovedesc eligibilitatea,
cu număr şi dată; ( termen 22 aprilie- 14 mai)
d)după verificarea documentelor eliberează persoanelor beneficiare un document care să
ateste primirea dosarului;

Anexa 2 cerere ajutor financiar calculatoare elevi doc

Anexa 2 cerere ajutor financiar calculatoare elevi pdf

Pentru informatii suplimentare  luati legatura cu dirigintele!

This entry was posted in Concursuri. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Or

Your email address will not be published. Required fields are marked *